Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Mã trường: TCD3104

Điện thoại:

Email: truongbinhminhqb@gmail.com

Fax: 03910911

Website: trungcapnghebinhminh.com.vn

Giới thiệu

Trường Trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình được thành lập theo QĐ số 1789/QĐ-UBND, ngày 30/06/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình. Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình có tổng mức đầu tư 254 tỷ đồng, gồm 04 hạng mục chính: TT Đăng kiểm xe cơ giới 7303D; đào tạo trình độ Trung cấp nghề, sơ cấp nghề trong đó có đào tạo lái xe ô tô, mô tô; TT Sát hạch lái xe loại 1 và Xưởng sửa chữa xe, máy công trình. Từ tháng 11 năm 2016 TT đăng kiểm xe cơ giới 73-03D đã đi vào họat động còn các điều kiện để đào tạo lái xe: đội ngũ giáo viên, xe ô tô, các trang thiết bị, sân bãi…cơ bản đã hoàn thành theo quy định. Nhà trường triển khai đào tạo lái xe ô tô với lưu lượng 514 học viên theo giấy cấp phép của Sở GTVT Quảng Bình, dự kiến lưu lượng đào tạo lái xe mô tô bước đầu quy mô 5000 lái xe hạng A1/năm

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 1789

- Ngày ban hành Quyết định: 30/06/2015

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 37

- Ngày cấp: 11/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Mã trường: TCD3104

Điện thoại:

Email: truongbinhminhqb@gmail.com

Fax: 03910911

Website: trungcapnghebinhminh.com.vn