Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: Quán Thành, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCD1803

Điện thoại:

Email: trunghocvhntbg@bacgiang.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: vhntbacgiang.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 84/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 18/08/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 316/CNĐKHĐ-LĐTB&XH

- Ngày cấp: 16/05/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Danh sách nghề đào tạo

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn chèo
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nhạc công kịch hát dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Organ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý thể dục, thể thao
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thể dục thể thao
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư - lưu trữ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Quán Thành, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCD1803

Điện thoại:

Email: trunghocvhntbg@bacgiang.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: vhntbacgiang.edu.vn