Chọn trường

Trường Trung cấp Việt Nhật

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 7, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Mã trường: TCD4910

Điện thoại:

Email: info@truongvietnhat.edu.vn

Fax: 02723524579

Website: truongvietnhat.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 606

- Ngày ban hành Quyết định: 03/03/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Long An

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 619

- Ngày cấp: 03/04/2017

- Nơi cấp: Sở LDDTBXH Long An

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại:

Email:

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị hệ thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư - lưu trữ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 7, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Mã trường: TCD4910

Điện thoại:

Email: info@truongvietnhat.edu.vn

Fax: 02723524579

Website: truongvietnhat.edu.vn