Chọn trường

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDT1903

Điện thoại:

Email: vanthu@ftec.edu.vn

Fax: 02223832909

Website: www.ftec.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản tiền thân từ trường Nông – Lâm Trung Ương, được thành lập từ năm 1962 với 2 cơ sở: Cơ sở 1: Tại phường Đình Bảng - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh, với diện tích là 11,6 ha. Cơ sở 2: Tại phường Minh Thành - Thị Xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh, với diện tích là 50ha. Sau 55 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhà trường đã đào tạo được hơn 45.000 học sinh, sinh viên và công nhân kỹ thuật. Số học sinh, sinh viên ra trường hiện đang làm việc và công tác ở các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, các đơn vị sản xuất kinh doanh, cũng như các địa phương trên phạm vi cả nước. Nhiều học sinh, sinh viên đã trở thành cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt ở các đơn vị quản lý Nhà nước và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành Thuỷ sản. Đặc biệt hầu hết học sinh, sinh viên ra trường đều có việc làm. Trong tương lai, trường sẽ trở thành Trường cao đẳng trọng điểm quốc gia đào tạo đa cấp, đa ngành và là Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cao có thương hiệu trong nước, khu vực và quốc tế. Hiện tại, nhà trường có 05 ngành, nghề trọng điểm quốc tế, khu vực và quốc gia. Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức Quốc tế, các Trường, Viện trên thế giới như: Hiệp hội các Trường Trung học Canada (ACCC); Viện Marine Instritus - Canada, Trường Okalagan University Canada; Trường Cao đẳng Bắc Đại Tây Dương (College of the North Atlantic Canada); Đại học Bắc Úc (Charles Darwin University - Australia); Tổ chức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (ACIAR)- Úc.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 4004/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 30/09/2016

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 46/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 05/05/2017

- Nơi cấp: Hà Nội

Danh sách nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDT1903

Điện thoại:

Email: vanthu@ftec.edu.vn

Fax: 02223832909

Website: www.ftec.edu.vn