Chọn trường

Trường Cao Đẳng Bách Khoa

Thông tin chung

Địa chỉ: 146 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0117

Điện thoại:

Email: bachkhoa.nghe@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://caodangbachkhoa.com/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 278/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 07/03/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 27/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 09/04/2018

- Nơi cấp: Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị lữ hành
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Hàn Quốc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Nhật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 146 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0117

Điện thoại:

Email: bachkhoa.nghe@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://caodangbachkhoa.com/