Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDD1908

Điện thoại:

Email: truongybacninh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://ytebacninh.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: CDD1908

Điện thoại:

Email: truongybacninh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://ytebacninh.edu.vn/