Chọn trường

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Dưỡng Thái, Xã Phúc Thành A, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDD2105

Điện thoại:

Email: info.vxtcollege@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Dưỡng Thái, Xã Phúc Thành A, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDD2105

Điện thoại:

Email: info.vxtcollege@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: