Chọn trường

Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 073, Tổ 01, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Mã trường: TCD0601

Điện thoại:

Email: tcncaobang@gmail.com

Fax: 0206 3 758 346

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 073, Tổ 01, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Mã trường: TCD0601

Điện thoại:

Email: tcncaobang@gmail.com

Fax: 0206 3 758 346

Website: