Chọn trường

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An

Thông tin chung

Địa chỉ: Km 1, Đường Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: CDT2904

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: tevc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 927/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 20/06/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 43/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 15/05/2018

- Nơi cấp: TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Km 1, Đường Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã trường: CDT2904

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: tevc.edu.vn