Chọn trường

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng

Thông tin chung

Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDT0407

Điện thoại:

Email: phongdaotaocep@yahoo.com

Fax: 0236.3842.314

Website: www.cep.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3858/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 28/06/2001

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 269/2017/GCNÐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 25/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ pháp lý
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hệ thống thông tin quản lý
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế hoạch đầu tư
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDT0407

Điện thoại:

Email: phongdaotaocep@yahoo.com

Fax: 0236.3842.314

Website: www.cep.edu.vn