Chọn trường

Trường Cao đẳng Lạc Việt

Thông tin chung

Địa chỉ: 42 46 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDD0410

Điện thoại:

Email: caodanglacviet@gmail.com

Fax: 0236.3553446

Website: cdlv.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 5996/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 272/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 25/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 42 46 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDD0410

Điện thoại:

Email: caodanglacviet@gmail.com

Fax: 0236.3553446

Website: cdlv.edu.vn