Chọn trường

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III

Thông tin chung

Địa chỉ: 73 Văn cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0205

Điện thoại:

Email: caodanggtvttw3@gmail.com

Fax: 028.38611567

Website: www.cvct3.edu.vn

Giới thiệu

Sứ Mạng & Tầm Nhìn 1. Sứ mạng Là trường Cao đẳng đa ngành đóng trên một khu vực kinh tế phát triển nhất của cả nước. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao về kinh tế và kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu; 2. Tầm nhìn: Đến năm 2020 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học có uy tín được công nhận đạt đẳng cấp khu vực

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 74/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 12/01/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 261/2017/GCNÐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 20/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế trang Web
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công mặt đường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng cầu đường bộ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 73 Văn cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0205

Điện thoại:

Email: caodanggtvttw3@gmail.com

Fax: 028.38611567

Website: www.cvct3.edu.vn