Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á

Thông tin chung

Địa chỉ: 254 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0253

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 08.38164843

Website: truongtaynama.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 254 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0253

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 08.38164843

Website: truongtaynama.edu.vn