Chọn trường

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tiểu Cần

Thông tin chung

Địa chỉ: 201/3 Quốc lộ 60. Khóm 3, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Mã trường: GDTXTC1

Điện thoại:

Email: ttgdtxdntieucan@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: edu.viettel.vn/giaoducthuongxuyentieucan

Giới thiệu

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tiểu Cần là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần; là cơ sở đào tạo văn hóa và nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 816/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 12/4/2016

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Tỉnh Trà Vinh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1094/CNĐKHĐ-LĐTBXH

- Ngày cấp: 27/7/2016

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Trà Vinh

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 201/3 Quốc lộ 60. Khóm 3, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Mã trường: GDTXTC1

Điện thoại:

Email: ttgdtxdntieucan@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: edu.viettel.vn/giaoducthuongxuyentieucan