Chọn trường

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

Thông tin chung

Địa chỉ: 425 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: CDD5403

Điện thoại:

Email: kgtec@kgtec.edu.vn

Fax: 0297.3863421

Website: www.kgtec.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 425 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: CDD5403

Điện thoại:

Email: kgtec@kgtec.edu.vn

Fax: 0297.3863421

Website: www.kgtec.edu.vn