Chọn trường

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 400, Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mã trường: CDD5902

Điện thoại:

Email: tchc@stcc.edu.vn.

Fax: 0299.3821730

Website: www:stcc.edu.vn.

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2917/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 08/06/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 365/2017/GCNÐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 18/10/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 400, Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mã trường: CDD5902

Điện thoại:

Email: tchc@stcc.edu.vn.

Fax: 0299.3821730

Website: www:stcc.edu.vn.