Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 08, Đường MậuThân, Khóm 6, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã trường: CDD6101

Điện thoại: 02903832835

Email: camauvkc@camauvkc.edu.vn

Fax: 02903.550.655

Website: http://camauvkc.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau trực thuộc UBND tỉnh Cà Mau là một trong năm trường cao đẳng nghề được Chính phủ Việt Nam chấp thuận đầu tư bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc. Trường chính thức thực hiện các hoạt động đào tạo từ năm 2015 trên cơ sở nâng cấp và kế thừa các thành quả của Trường Trung cấp nghề tỉnh Cà Mau. I. TẦM NHÌN Đến năm 2025, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau trở thành trường chất lượng cao. Định hướng đến năm 2030, đứng tốp đầu trường chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. II. SỨ MỆNH Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy và thực tiễn sản xuất; cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có kiến thức sâu, tay nghề vững và đủ khả năng lĩnh hội kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước. III. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 1. Cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng có năng lực tự chủ và trách nhiệm, có kiến thức sâu và tay nghề vững. 2. Xây dựng nhà trường dân chủ, nề nếp, thân thiện và chuyên nghiệp. 3. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy tính năng động, gương mẫu của nhà giáo và tính tích cực, sáng tạo của người học. 4. Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo có tham khảo của các trường khác trong, ngoài nước và yêu cầu thực tế của Doanh nghiệp. 5. Đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp. 6. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và vật tư thực hành cho mỗi ngành nghề, mỗi mô đun đào tạo. 7. Không ngừng cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của nhà trường. 8. Mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, tăng cường kết nối với Doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng nhằm tạo điều kiện để nhà giáo, người học thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp, đồng thời làm cơ sở thực tiễn để cải tiến chương trình, đổi mới phương pháp đào tạo. 9. Duy trì và thường xuyên cải tiến, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của nhà trường./. .

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 637/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 18/5/2015

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương Binh và Xã Hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 24/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 23/03/2022

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903821050

Email: camauvkc@camauvkc.edu.vn

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: Số 9A-9B, Mậu Thân, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại:

Email: camauvkc@camauvkc.edu.vn

Fax:

Cơ sở III

Địa chỉ: Số 08, Mậu Thân, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Ca Mau province

Điện thoại: 02903592101

Email: camauvkc@camauvkc.edu.vn

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Chế biến và bảo quản thuỷ sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cơ điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế trang Web
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 08, Đường MậuThân, Khóm 6, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã trường: CDD6101

Điện thoại: 02903832835

Email: camauvkc@camauvkc.edu.vn

Fax: 02903.550.655

Website: http://camauvkc.edu.vn